Lokalbanken oppfylte parets boligdrøm på bryllupsdagen

  • Kunde: Askim & Spydeberg Sparebank
  • Kampanjeperiode: Mai 2019
  • Målgruppe: Lokale med tilknytning til Ås
  • Format: Native: digital og print, samt sosiale medier
  • Avis: Østlandets Blad, Ås Avis, Akershus Amtstidende

Askim & Spydeberg Sparebank har flere lokale filialer i Østfold og Follo. Gjennom denne artikkelen var ønsket å fremme Ås-kontoret til banken ved å presentere de ansatte og presentere en kundecase.

Se kampanjen her:
“Lokalbanken oppfylte parets boligdrøm på bryllupsdagen” (Ås Avis)

“Lokalbanken oppfylte parets boligdrøm på bryllupsdagen” (Østlandets Blad)