Verdens viktigste jobb

  • Kunde: Bufetat region nord
  • Kampanjeperiode: Januar/februar 2017
  • Målgruppe: Voksne mennesker i alderen 30-50 som kunne tenke seg å bli fosterforeldre.
  • Format: Native, video, stilling ledig-annonse digitalt, stilling ledig-annonse print
  • Avis: Finnmarken, Finnmark Dagblad, Nordlys, Fremover, Lofotposten, Avisa Nordland, Rana Blad, Helgelendingen

«Verdens viktigste jobb» tok utgangspunkt i tanken om at det ikke finnes noen viktigere jobb enn å gi barn som er ofre for omsorgssvikt, et godt hjem. Kampanjen brukte virkemidler, historiefortelling og distribusjonsplattformer knyttet til tradisjonelt arbeidsliv og rekruttering av arbeidstakere på en overraskende, hjertevarm og engasjerende måte.

Videoen som tok for seg selve jobbintervjuet ble den største viral-suksessen til Bufetat region nord, og er til sammen sett ca. 900.000 ganger.

Bufetat region nord er svært fornøyd med resultatet, og vurderer kampanjen som en viktig holdningsskaper i det langvarige arbeidet med rekruttering av fosterhjem. Kampanjen ble produsert av NordlysLAB, Bladet Nordlys´ kommersielle innholdsbyrå.

Se kampanjen her:

Native-artikkel

Facebook: Stilling ledig